Cik svarīga ir pilsoniskā līdzdalība? Kādi ir tās ieguvumi jauniešu ikdienā?

Iesākumā vēlos jūs iepazīstināt ar to kas tad īsti ir “pilsoniskā līdzdalība”!? Pilsoniskā līdzdalība ir “tilts” starp tevi un, piemēram, vietējā mēroga pašvaldību; novada domi; interešu klubu; svētdienas skolas nodarbību u.c. Arī arodbiedrība, piemēram, strādājošiem jauniešiem. Pilsoniskā līdzdalība var tikt raksturota arī kā sabiedriskā aktivitāte, jo tieši sabiedriskām aktivitātēm ir liela nozīme tavas pilsētas, valsts un pasaules kopējai attīstībai. Sabiedriskās aktivitātes mūsu dzīvei piešķir daudz jaunu vērtību un iespēju. Sekmīgi apgūstot šīs iespējas mēs varam mainīt un ietekmēt tādu vides, kultūras, ekonomisko attīstību, kāda mums ir nepieciešama. Manā skatījumā pilsonisko līdzdalību var iedalīt sešās grupās – 1) Pašvaldību vēlēšanas2) Nevalstiskās organizācijas; 3) Reliģiskās organizācijas; 4) Politiskās partijas; 5) Saeimas vēlēšanas; 6) Arodbiedrības – kur visas no iepriekš minētajām var sniegt tavai dzīvei jaunas iespējas līdz ar tavu veiksmīgu iesaisti pilsoniskajā līdzdalībā. Turpmāk, es dažos vārdos, vēlos jums norādīt kādus ieguvumus var veicināt par labu savai personīgajai izaugsmei, ņemot dalību kādā no iepriekš norādītajām grupām!

Pašvaldību vēlēšanas ir iespēja aktīvi līdzdarboties pilsētas attīstībā. Izvēloties (ievēlot) savas pilsētas deputātus piedaloties savas pilsētas vēlēšanās, jūs piešķiriet sev tiesības prasīt savas domes deputātu atbildību par jūsu pilsētas nākotni! Tā ir iespēja ietekmēt pašvaldības nākotni. Es varu rosināt pašvaldību rast risinājumus jaunu spēļu laukumu, brīvā laika pavadīšanas vietu izveidei, lūgt nodrošināt papildus līdzekļus jaunu grāmatu iegādei vietējā bibliotēkā u.c. Taču vērts atcerēties, ka pilsoniskā līdzdalība nenozīmē tikai gūt labumus! Tas nozīmē, ka arī man ir jāiegulda daļa savs darbs, lai veicinātu savas pilsētas attīstību. Es varu lepoties ar to, ka piedalos talkās, tā rūpējoties par savas pilsētas tīrību. Es ziedoju trūcīgajiem, jo lai arī kādi būtu iemesli šo cilvēku trūkumam, mans pienākums ir sniegt tiem atbalstu. Es varu būt piemērs citiem! Es vēlos īstenot savstarpēju sapratni un cieņu cilvēku starpā.

Meklējot iespējas lietderīgi un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku man ir iespēja iestāties vai līdzdarboties kādā nevalstiskajā organizācijā. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus. Apvienot kopīgas idejas un kopīgiem spēkiem ar jaunatnes darbiniekiem tās realizēt. Ja neesi izlēmis kāda organizācija būtu vispiemērotākā, tad es ieteiktu “Sociālās inovācijas centru”, kas sniedz jauniešiem bezmaksas apmācības, padomus, iespējas piedalīties starptautiskos projektos. Arī “Latvijas Jaunatnes padome” ir dalības vērta organizācija, jo tieši šī organizācija apvieno visas Latvijas NVO, kas saistītas ar jauniešu interesēm. Kļūstot par kādas organizācijas atbalstītāju vai biedru tā ir iespēja attīstīt prasmi organizēt savu darbu līdzdarbojoties projektos, gūt jaunu pieredzi un iegūt labu ierakstu CV. Darbojoties nevalstiskajā organizācijā, tā ir iespēja realizēt lielākus vai mazākus mērķus, kas var veicināt kā tavu, tā tavas pilsētas attīstību(arī valsts). Personīgi šobrīd darbojos vairākas bezpeļņas organizācijās, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma nodrošinājums. Aktīvi sekoju Sociālās inovācijas centram, kuru atklāja tikai pavisam nesen, bet esmu patīkami pārsteigt par šīs organizācijas darbu.

Dalība kādā reliģiskajā organizācijā ir iespēja paaugstināt savu garīgo izaugsmi un rast sirds mieru. Reliģiskās organizācijas apvieno tādus jauniešus, kas uz pasauli raugās caur mīlestības acīm. Šie jaunieši cer pasauli piepildīt ar mieru un iecietību. Es varu īstenot kā vietējā, tā globālā mēroga dažādas miera akcijas. Sākot sevi izprast garīgi es daudz labāk apzinos pasaules vērtības. Es gūstu priekšstatu par pasaules vērtībām un tās vajadzībām.

Ar dalību politiskajās partijās var iegūt visu to, kas raksturīgs iepriekš minētajam, taču papildus tā būs iespēja daudz tuvāk ielūkoties politikas veidošanā. Es gūstu pieredzi par to kā tiek radīti likumi. Es varu iemācīties domāt kritiski, domāt racionāli. Patiesībā jauniešiem politikā ir ļoti daudz iespēju, tikai vajag tās izmantot. Tu vari kļūt, piemēram, par deputāta palīgu. Vai ziniet, ka tādā gadījumā jums ir tiesības iesniegt likumprojektus? Tā es varu gūt savu interešu juridisku nostiprinājumu. Latvijas Republikas Saeima arī sniedz iespēju jauniešiem darboties Jauniešu Saeimā.

Saeimas vēlēšanas ir katra pilsoņa pienākums. Tā es veidoju savas valsts politiku. Mana balss ir izteikta cerība uz labāku nākotni, pārmaiņām. Turklāt “atdodot” savu balsi vēlēšanās par kādu politisko partiju un politiķi, man būs tiesības prasīt valstsvīru atbildību par viņu padarīto darbu. Svarīgi atcerēties, ka daļa mūsu Saeimas darba ir arī daļa darba Eiropas Savienības attīstībā.

Iestājoties kādā arodbiedrībā es varu veicināt savas darba nozares attīstību un veicināt savu tiesību sekmīgu un taisnīgu īstenošanu. Es kopā ar saviem nozares biedriem varu iesniegt likumprojektus, kas ir daļa no pilsoniskās līdzdalības. Mēs varam doties miermīlīgos piketos veicinot savu interešu nostiprinājumu. Kā Eiropas Savienības pilsonis es var pat gūt atbalstu citās dalībvalstīs.

Lielos “elpas vilcienos” es esmu izstāstījis par to kā jaunieši vari būt daļa no pilsoniskās līdzdalības. Jauniešu rokās ir izvēlēties, kas viņiem šķiet tuvāks. Atcerieties, ka katrs mazais darbiņš ko paveiksiet ir solis tuvāk pārmaiņām. Sāc ar sevi, ja vēlies mainīt pasauli.

Pievienot komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *