Iesākumā vēlos jūs iepazīstināt ar to kas tad īsti ir “pilsoniskā līdzdalība”!? Pilsoniskā līdzdalība ir “tilts” starp tevi un, piemēram, vietējā mēroga pašvaldību; novada domi; interešu klubu; svētdienas skolas