Projektu organizē 5 NVO no dažādām valstīm – Igaunijas, Latvijas, Lietuvias, Polijas un Rumānijas.

SIC logoSociālās inovācijas centrs (Latvija, dibināts 2010. gadā)
Organizācijas mērķis ir stiprināt un izplatīt zināšanas, veicināt starptautiskās un vietējās pieredzes apmaiņu un dibināt kontaktu veidošanu sociālajai inovācijai. Trīs galvenie darbības virzieni (1) sociālā uzņēmējdarbība, (2) risinājumi jauniešu bezdarbam un sabiedrības izaicinājumiem, (3) pilsoniskā līdzdalība.

Tīmekļa vietne: http://socialinnovation.lv/

CRIS logoCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) (Polija, dibināts 2002. gadā)
Organizācijas galvenais mērķis ir palīdzēt citām nevalstiskajām organizācijām, CRIS iesāk un atbalsta centienus būvēt pilsonisko sabiedrību un veicināt labāku demokrātiju.

Tīmekļa vietne: http://www.cris.org.pl/

Bridge logoBridge Language Study House (Rumānija, dibināts 2002. gadā)
Bezpeļnas nevalstiskā biedrība, kas atrodas Cluj-Napoca pilsētā, ar nodaļām Satu-Mare un Oradea. Galvenais darbības virziens ir valodas izglītība un eksaminācija, un ES projekti. Asociācijas galvenais mērķis ir veicināt pārmaiņas uz labāku Rumānijā un kļūt par atzītu izcilības centru.
Tīmekļa vietne: http://www.blsh.ro/en/

INVOLVED logoINVOLVED (Igaunija, dibināts 2012. gadā)
Nevalstiskā organizācija ar mērķi veidot iespējas indivīdu mūžizglītībai un attīstības veicināšana vietējā, gan starptautiskā mērogā. Organizācija mērķē uz aktīvāku līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, un strādā pie starpkultūru mācīšanās, integrācijas un migrācijas, vienlīdzīgām un cilvēktiesībām.
Tīmekļa vietne: http://www.involved.ee/

Sveikatingumo idejos logoSveikatingumo idėjos (Lietuva, dibināts 2005. gadā)
Bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir attīstīt sociālās, kultūras, sporta un ekonomiskos projektus Marijampoles rajonā un starptautiskajā līmenī. Organizācija aktīvi vada projektos, kuri stiprina attiecības starp kaimiņvalstīm un tālākām ES valstīm un kandidātvalstīm.

Tīmekļa vietne: http://www.arviparama.lt