Projekts “Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs (SOCAP)” 

Par projektu: Pētījums „International Civic and Citizenship study” (2009) norāda, ka pastāv atšķirības pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalībā starp Rietumu un Austrumeiropas valstīm.

Balstoties uz ziņojumā par ES pilsonību (2010) – 59% jauniešu nav varējuši sniegt pozitīvu atbildi uz jautājumu: „Vai Jūs esat iepazinušies ar terminu „Eiropas Savienības pilsonis””?

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās līdzdalības iespējas ES valstīm ar pārejas ekonomiku, uzlabojot sociālā kapitāla un Eiropas pilsoņu iniciatīvas izpratni jaunatnes sektorā.

Ir svarīgi uzsvērt jauniešus kā mērķa grupu. Jauniešiem patīk iegūt personīgo pieredzi, kas veicina apņemšanos un prasmju attīstību. Plānotie pasākumi Austrumeiropas valstīs sniegs mērķa grupai iespējas mācīties, iesaistīties un, ietekmēt ES procesus, izmantojot diskusijas, iedvesmojoties. Apmācības un semināri rosinās kopīgam darbam. Dalībniekiem būs iespēja veikt vadošus pienākumus, būt aktīviem un izaicināt citus darīt tāpat. Līdz ar to iesaistīšanās projektā sniegs papildus ieguldījumu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā.

Vispārējais mērķis: Veicināt pilsoniskās līdzdalības iespējas ES valstīm ar pārejas ekonomiku, sekmējot sociālā kapitāla un Eiropas pilsoņu iniciatīvu ietvaros jaunatnes jomā.

Konferences, apaļā galda diskusijas un apmācības Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Rumānijā būs galvenās darbības formas un aktivitātes.

Projekts tiek finansēts no ES programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020). Programmas galvenais mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem.