Proiectul “ Dezvoltarea capitalului social ca mijloc al participării civice a tinerilor din țările est- europene (SOCAP)”

Studiul civic și de cetățenie internațională (2009) afirmă că există diferențe între țările din estul și cele din vestul Europei în ceea ce privește implicarea și participarea civică. Alte studii (Coffé, 2009) au arătat că țările aparținând fostului Bloc Estic au un nivel mai scăzut al participării civice. Cercetarea “Viitoarea participare civică a tinerilor în Europa (Youth Future Civic Participation in Europe)(..)” (2009) afirmă, că prin compararea țărilor din grupul noilor democrații au observat că studenții est- europeni prezintă nivele mai scăzute ale participării viitoare așteptate, decât în democrațiile deja bine consolidate. Subiectul proiectului reflectă obiectivul general al programului “Ocrotirea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor pentru participare civică și democratică la nivel european”.

Promovarea cunoștințelor privind capitalul social – ca și formă de participare civică, traininguri despre inițiativa cetățeanului european și forme noi de implicare civică sunt și urmează să fie prezentate în cadrul conferințelor și altor evenimente.

De vreme ce capitalul social e văzut ca și derivat din cooperarea dintre indivizi și grupuri, ”discuția la masa rotundă” poate stimula cooperarea, concentrarea pe prioritățile anuale ale programului din 2013: UE: valori, drepturi și

  1. oportunități pentru cetățeni;
  2. Participarea cetățenilor în viața democratic a UE.

Capitalul social este una dintre primii pași ai activităților care clădesc încrederea, care conduc la activități de implicare civică de anvergură mai mare, legate de UE. Afirmăm, că capitalul social este una dintre cele mai importante unelte pentru a ocroti valorile UE, drepturile și oportunitățile pentru cetățeni. De aceea, scopul proiectului este de a realiza programe cu activități atent selectate pentru a promova dezvoltarea și acumularea capitalului social, conducând la participarea cetățenilor în viața democratică. Accentul principal al proiectului sunt ”discuțiile la masă rotundă”- care urmează să fie ținute în context național și internațional și diferite noi forme/ mijloace de implicare civică, mai puțin cunoscute în rândul tinerilor.

E important să accentuăm tinerii ca și grup țintă. Tinerii preferă să aibă propriile lor experiențe care susțin angajamentul și dezvoltarea competențelor într-un anumit subiect. Activitățile propuse în țările est- europene vor furniza grupului țintă oportunități de învățare, de implicare, de influențarea proceselor UE prin discuții, învățare, traininguri, workshopuri și muncă comună, rezultând în dezvoltarea ghidului creat de ”tineri pentru tineri”.
Participanții vor avea șansa de a-și asuma roluri de lider, de a fi activi și a-i provoca pe alții să facă la fel. Astfel, implicarea lor în activitățile proiectului va susține interesul lor și va asigura input-ul viitor în implicarea democratică.

Obiectiv general: Contribuire la dezvoltarea participării civice în țările UE cu economie tranzit prin promovarea capitalului social și inițiativa cetățenilor europeni în sectorul de tineret.
Conferințe, discuții la masă rotundă, traininguri în Letonia, Lituania, Estonia, Polonia și România vor fi principalele forme de activități.