Projekt SOCAP ma charakter międzynarodowy i jest realizowany przez pięć organizacji pozarządowych z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii

SIC logoCentrum innowacji społecznych (założone w roku 2010, Łotwa)
Celem organizacji jest wzmacnianie i upowszechnianie wiedzy, promowanie międzynarodowej i krajowej wymiany doświadczeń oraz stworzenie sieci dla społecznych innowacji. Trzy główne obszary działań to przedsiębiorczość społeczna, rozwiązania zwalczające bezrobocie wśród młodzieży i społeczne wyzwania oraz społeczne zaangażowanie.

Więcej szczegółów na stronie internetowej organizacji.

CRIS logoCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) (założone w roku 2002, Polska)

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie innych organizacji pozarządowych. CRIS buduje i wspiera społeczeństwo obywatelskie i promuje lepszą demokrację.

Więcej szczegółów na stronie internetowej organizacji.

Bridge logoBridge Language Study House (rok powstania 2002, Rumunia)

Organizacja non-profit. Siedziba znajduje się w Cluj-Napoca, a oddziały w Satu-Mare i Oradea. Głównym obszarem działania jest edukacja językowa i egzaminowanie oraz projekty europejskie. Istotnym celem stowarzyszenia jest wprowadzanie zmian w Rumunii i bycie uznanym, wyróżniającym się ośrodkiem stawiającym na jakość.

Więcej szczegółów na stronie internetowej organizacji.

INVOLVED logoINVOLVED (rok powstania 2012, Estonia)

Organizacja pozarządowa, której celem jest tworzenie możliwości uczenia się przez całe życie, promowanie zarówno rozwoju indywidualnego, jak i poszczególnych grup, lokalnie i na skalę międzynarodową. Działa na rzecz zwiększenia uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, edukacji międzykulturowej, integracji, migracji, równouprawnienia, praw człowieka.

Więcej szczegółów na stronie internetowej organizacji.

Sveikatingumo idejos logoSveikatingumo idėjos (rok powstania 2005, Litwa)

Organizacja non-profit, której celem jest wdrażanie projektów społecznych, kulturalnych, sportowych i ekonomicznych w powiecie marijampolskim i na poziomie międzynarodowym. Organizacja realizuje projekty na rzecz wzmacniania więzi pomiędzy państwami sąsiedzkimi i dalszymi Unii Europejskiej oraz kandydującymi.

Więcej szczegółów na stronie internetowej organizacji.