Projektas „Socialino kapitalo vystymas, kaip priemonė jaunimo pilietiniam dalyvavimui Rytų Europos šalyse (SOCAP)“ 

Žodžiai „aktyvumas“ ir „įsitraukimas“ girdimi dažnai ir paskutiniu metu susilaukia vis didesnio susidomėjimo. Nusiteikimas kurti, palaikyti ir plėtoti tinklus suprantamas kaip socialinis kapitalas. Tai galima apibūdinti ir kaip bendruomenės suartėjimą, jog būtų organizuojami ir vykdomi teigiami pokyčiai visuomenėje. Jaunų žmonių veiklumas, dalyvavimas ir savanorystė visuomeninėse organizacijose gali būti vadinama pilietiniu įsitraukimu ar pilietiniu dalyvavimu. Tarptautinės pilietiškumo ir pilietybės studijos (2009) teigia, jog tarp Rytų ir Vakarų Europos pilietinio įsitraukimo ir dalyvavimo skirtumų yra.

Marijampolėje startavo projektas „Socialinio pagrindo plėtojimas kaip jaunimo pilietiškumo galimybė Rytų Europos šalyse.“ finansuojamas programos „Europa piliečiams“. Beveik du metus truksiančiame projekte dalyvaus daugiau kaip 600 Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Estijos bei Latvijos jaunuolių.

Pagrindiniai projekto tikslai parodyti, jog jauni žmonės turi galimybę daryti įtaką priimamiems sprendimams regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Taip pat supažindinti su socialinio kapitalo vystymu Europoje bei išanalizuoti kaip jauni žmonės suvokia socialinį kapitalą ir jaunimo pilietinį įsitraukimą.

Projekto metu bus įgyvendinti net 9 tarptautiniai susitikimai: 4 iš jų bus Latvijoje, Rygoje ir po vieną Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje bei Rumunijoje. Taip pat kiekvienoje valstybėje bus organizuojamos vietinės diskusijos, mokymai. Tarptautinių susitikimų metu jaunuoliai bus supažindinami su socialinio kapitalo vystymu, diskutuos apie savanorystę bei gilinsis kaip parengti „Europos piliečių iniciatyvą“. Projekto metu bus atliktas tyrimas, kurio metu paaiškės kaip jauni žmonės suvokia socialinį kapitalą bei pilietinį dalyvavimą. Pirmieji tarptautiniai susitikimai numatyti kovo 30 dieną atidarymo konferencija bei kovo 31 dieną pirmoji diskusija tema – „Socialinio kapitalo supratimo statymas (augimas, pradmenys) ir švietimo pagrindai- priemonė pilietinės visuomenės vystymuisi.“